Místní akční skupina

mikroregion

 

zajímavosti

 

Our photogallery:

» Quick contact

Local Action Group
Valašsko-Horní Vsacko, o.s.

 

adress: Hovězí 74, 756 01 Hovězí

email: mas@masvhv.cz

account number: 232805801 / 0300

 

» Managements

 
 

Other grants programme


Název projektu: Fara Zděchov - společenské a zájmové centrum pro všechny

 

Žadatel: Římskokatolická farnost Zděchov

 

Popis projektu: Předmětem projektu byla rekonstrukce budovy fary s cílem vytvořit vhodné prostory pro společenské a kulturní akce a aktivity nejen místních obyvatel, ale i jejich návštěvníků. Fara je tak  zázemím pro formální, ale i neformální spolková seskupení v obci

 

Realizace: 2011

 

Získaná dotace:  1 980 673,- Kč z ROP Střední Morava


Název projektu: Modernizace sportovně rekreačního areálu přírodního koupaliště Nový Hrozenkov

 

Žadatel: Městys Nový Hrozenkov

 

Popis projektu: Realizací projektu bude provedena výstavba nových objektů centrálního sociálního zařízení, převlékáren + WC, otevřeného posezení návštěvníků areálu, hřiště pro plážový volejbal a dětského hřiště. Nutnou součástí projektu bude také úprava pláže a realizace nového centrálního parkoviště včetně příjezdových komunikací a inženýrských sítí k zajištění chodu stavebních objektů.

Realizace: 2008 - 2010

 

Získaná dotace: 31 907 571 Kč z ROP Střední Morava


Název projektu: Modernizace koupaliště se sportovním zázemím v obci Zděchov 

 

Žadatel: Obec Zděchov

 

Popis projektu: Předmětem projektu je provedení kompletní modernizace koupaliště v obci včetně sociálního zařízení a převlékáren a realizace nového víceúčelového hřiště.

 

 

 

Realizace: 2008 - 2010

 

Získaná dotace: 16 484 970 Kč z ROP Střední Morava

 


Název projektu: Stavební úpravy MŠ Hovězí

 

Žadatel: Obec Hovězí

 

Popis projektu: Realizací projektu bude ve stávajícím půdním prostoru zřízeno nové oddělení mateřské školy, dále budou provedeny stavební úpravy vedoucí ke zlepšení přístupnosti budovy pro osoby s omezenou schopností pohybu.

 

 

Realizace: 2008 - 2009

 

Získaná dotace: 9 342 683 Kč z ROP Střední Morava

 

 


Název projektu: Traktor pro lesní cesty

 

Žadatel: Služby Obce Huslenky, s.r.o.

 

Popis projektu: V rámci projektu byl pořízen nový traktor pro údržbu lesních cest.

 

Realizace: 2008

 

Získaná dotace: 367 150 Kč z Programu rozvoje venkova

 


Název projektu: Udržovací práce lesní cesty v obci Zděchov -"Butorky"

 

 

Žadatel: Obec Zděchov

 

Popis projektu: Cílem projektu bylo zlepšení lesnické infrastruktury zkvalitněním povrchu lesních cest, a to konkrétně: stržením krajnic po obou stranách cest, očištěním cest od nánosů, vyčištěním příkop, osazením ocelových příčných žlabů, doplněním kameniva a prolití asfaltem. Výsledkem jsou opravené lesní cesty, díky kterým se zkvalitní podmínky pro lesnické práce vedoucí k vyrovnanému využívání lesa jako obnovitelného přírodního zdroje.

 

Realizace: 2008

 

Získaná dotace: 2 501 861 Kč z Programu rozvoje venkova

 

 

 

 

 

» Partnership

 

NS MAS ČR

 

 

MAS Nízký Jeseník

 

Občianské združenie TNC

 
 

        

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí