Místní akční skupina

 

 

mikroregion

 

zajímavosti

 

 

Zde naleznete naše fotografie a videa:

 

 

» Rychlý kontakt

Místní akční skupina
Valašsko-Horní Vsacko, z.s.

 

Sídlo: Hovězí 74, 756 01 Hovězí

E-mail: mas@masvhv.cz

Číslo účtu: 232805801 / 0300

ID datové schránky: ccmgma2

Konzultace PO, ST a ČT:

8 - 15hod

Jinak dle předchozí domluvy


» Vedení spolku

 
 

Sdružení Místních Samospráv ČR

 

Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Spolupráce při realizaci projektu

 

„MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

MAS Valašsko – Horní Vsacko realizovala od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 projekt s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Naše MAS se stala partnerem projektu.


Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS.
Jedním z výstupů projektu byl dokument „Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě MAS“, který je dodatkem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje naší MAS. Dokument doplňuje a upřesňuje strategii MAS v oblasti spolupráce obcí. Texty v tomto dokumentu jsou výsledkem dílčích analýz, jednání a několikaměsíční činnosti v rámci výše uvedeného projektu.


SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z níž naše MAS vybrala na základě strategie 3 témata:
•    Regionální školství
•    Odpadové hospodářství
•    Zaměstnanost
(politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností, související agenda)
•    Doprava a veřejná dopravní obslužnost
•    Protipovodňová opatření jako součást krizového řízení


Během projektu byla dále vypracována studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu. Do této studie bylo zapojeno přes 1000 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky.

Dalším výstupem projektu byla vydána publikace „Jak se vám líbí náš venkov“, což je Kuchařka nápadů dobré praxe z ČR a EU, která může být nápomocna při řešení místních klíčových problémů.

Během realizace projektu proběhla tato setkání:

EVROPSKÉ FONDY POLOPATĚ

19.1.2015 se uskutečnil workshop a setkání starostů Zlínského kraje v hotelu Lázně Kostelec u Zlína. Setkání sloužilo především k informování starostů o aktuálním dění kolem evropských fondů.

1.KULATÝ STŮL SMS EChÚ

11.12.2014 se konal v restauraci u Vleku, Karolinka  1. zasedání kulatých stolů k projektu, kde byli zástupci obcí seznámeni s aktivitami a cíly projektu a byly diskutovány prioritní oblasti.

EVROPSKÉ FONDY A MAS (PODRUHÉ) A POLOPATĚ


Dne 19. listopadu 2015 se uskutečnil workshop a konference projektu SMS ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí“, která se konala v kulturním domě Elektra v Luhačovicích.

2. KULATÝ STŮL SMS EChÚ


Dne 27. 8. 2015 se v Karolince, v Restauraci U Vleku, konalo setkání zástupců obcí (převážně starostů) MAS Valašsko – Horní Vsacko v rámci realizace projektu, tzn. 2. kulatý stůl.
Starostům obcí byla představena nově vzniklá  „Strategie spolupráce obcí“ na platformě MAS (SSO-MAS) a společně odsouhlasili Pakt o spolupráci obcí.Během projektu vznikly tyto výstupy:
•    Studie současného stavu výkonu veřejné správy
•    Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka otevřených nápadů ČR a EU nazvaná Jak se vám líbí náš venkov
•    Strategie spolupráce obcí – dodatek
•    Pakt o spolupráci a partnerství

 
Více informací:
http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu

 

 

 


 

 

            

» Aktuality

Webinář, 12. kolo příjmu žádostí PRV

(26.04.2021)
» více zde
 

GRANTY NA VÝSADBY STROMŮ

(12.03.2021)
» více zde
 

Leták Síť pomoci v ORP Vsetín

(17.02.2021)
» více zde
 
 
» archiv novinek
 
» Kalendář akcí

Kalendář akcí

květen 2021
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 
» Partneři

Zlínský kraj

 

NS MAS ČR

 

 

image.png

 

PRONÁJEM STÁNKŮ

pronajem_stanky

 

 

 

 
 

 

 

        

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí