Místní akční skupina

 

 

mikroregion

 

zajímavosti

 

 

Zde naleznete naše fotografie a videa:

 

 

» Rychlý kontakt

Místní akční skupina
Valašsko-Horní Vsacko, z.s.

 

Sídlo: Hovězí 74, 756 01 Hovězí

E-mail: mas@masvhv.cz

Číslo účtu: 232805801 / 0300

ID datové schránky: ccmgma2

Konzultace PO, ST a ČT:

8 - 15hod

Jinak dle předchozí domluvy


» Vedení spolku

 
 

Evaluace SCLLD

 

 

EVALUACE SCLLD MAS VHV

 

Evaluace k naší Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Valašsko – Horní Vsacko pro období 2014 – 2020 probíhala v první polovině roku 2019.


A co to vlastně evaluace je? Evaluace je hodnocení, tedy jsme hodnotili, jak se nám daří realizovat a naplňovat cíle a aktivity, které jsme si v naší strategii stanovili a to konkrétně k datu 31.12.2018. Při hodnocení jsme vycházeli z dat o proběhlých výzvách a podpořených projektech a porovnávali jsme je s daty ve strategii. Abychom zjistili názory příjemců, provedli jsme se dvěma úspěšnými žadateli rozhovory o tom, jak se jim projekt podpořený z MAS připravoval a realizoval a jak se jim daří v současné době.

 

Dále jsme uspořádali pracovní setkání tzv. Focus Group příjemců, žadatelů, pracovníků MAS a vedení MAS, které nám moderovala paní Iva Koutná z Lísky, z.s. Na tomto setkání jsme společně hodnotili, jestli je analýza potřeb a problémů a SWOT analýza ve Strategii stále platná, anebo došlo v průběhu let ke změně některých klíčových aspektů. Dále jsme probrali uskutečněné výzvy v rámci Programových rámců Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního operačního programu, plnění indikátorů a výši finančních plnění.

 

Výsledkem hodnocení naší Strategie jsou tato navrhovaná opatření:


• přesunutí finančních prostředků z Fiche 4 do Fichí 1 a 2 PR PRV

• zavedení článku 20 PR PRV

• snížení finančních prostředků vlivem kurzových rozdílů u Opatření 2,3 a 4 PR IROP

 

 

EVALUAČNÍ ZPRÁVA

 

 

 

» Aktuality

Prodloužení výzev IROP

(24.06.2020)
» více zde
 

6. Výzva IROP: Vzdělávání - naše budoucnost

(25.05.2020)
» více zde
 

3. Výzva IROP: Sociální služby - naše jistota

(25.05.2020)
» více zde
 
 
» archiv novinek
 
» Kalendář akcí

Kalendář akcí

červenec 2020
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 
» Partneři

Zlínský kraj

 

NS MAS ČR

 

 

image.png

 

PRONÁJEM STÁNKŮ

pronajem_stanky

 

 

 

 
 

 

 

        

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí