Místní akční skupina

 

 

mikroregion

 

zajímavosti

 

 

Zde naleznete naše fotografie a videa:

 

 

» Rychlý kontakt

Místní akční skupina
Valašsko-Horní Vsacko, z.s.

 

Sídlo: Hovězí 74, 756 01 Hovězí

E-mail: mas@masvhv.cz

Číslo účtu: 232805801 / 0300

ID datové schránky: ccmgma2

Konzultace PO, ST a ČT:

8 - 15hod

Jinak dle předchozí domluvy


» Vedení spolku

 
 

IROP

Integrovaný regionální operační program

Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) je v souladu s programovým dokumentem IROPu.


Opatření MAS v tomto programovém rámci: MAS ve své strategické části navrhuje taková opatření, která pomáhají naplňovat tyto specifické cíle IROP:


1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (vazba na IROP: prioritní osa 4, investiční priorita 9d, SC 4.1)
1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (vazba na IROP: prioritní osa 4, investiční priorita 9d, SC 4.1)
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (vazba na IROP: prioritní osa 4, investiční priorita 9d, SC 4.1)
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (vazba na IROP: prioritní osa 4, investiční priorita 9d, SC 4.1)
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (vazba na IROP: prioritní osa 4, investiční priorita 9d, SC 4.1)

Zaměřuje se tedy na oblasti bezpečnosti dopravy, modernizaci hasičské techniky, sociální služby a podnikání a vzdělávání.

 

 

NÁZEV OPATŘENÍ                  ALOKACE V %         ALOKACE V mil. Kč 
OPATŘENÍ 1: DOPRAVA - NAŠE BEZPEČNOST 45 9,76
OPATŘENÍ 2: HASIČI - NAŠE POMOC 15 3,25
OPATŘENÍ 3: SOCIÁLNÍ SLUŽBY - NAŠE JISTOTA 10 2,17
OPATŘENÍ 4: SOCIÁLNÍ PODNIK - NAŠE PŘÍLEŽITOST 5 1,08
OPATŘENÍ 5: VZDĚLÁNÍ - NAŠE BUDOUCNOST 25 5,42

HARMONOGRAM VÝZEV IROP PRO ROK 2017

 

» Aktuality

Výzva IROP: Hasiči - naše pomoc

(05.09.2018)
» více zde
 

Výzva IROP: Doprava - naše bezpečnost

(05.09.2018)
» více zde
 

Výzva IROP: Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání (MŠ)

(30.08.2018)
» více zde
 
 
» archiv novinek
 
» Kalendář akcí

Kalendář akcí

září 2018
 
 
 
 
 
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 
» Partneři

Zlínský kraj

 

NS MAS ČR

 

 

 

MAP ORP Vsetín

PRONÁJEM STÁNKŮ

pronajem_stanky

 
 

 

 

        

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí