Místní akční skupina

 

 

mikroregion

 

zajímavosti

 

 

Zde naleznete naše fotografie a videa:

 

 

» Rychlý kontakt

Místní akční skupina
Valašsko-Horní Vsacko, z.s.

 

Sídlo: Hovězí 74, 756 01 Hovězí

E-mail: mas@masvhv.cz

Číslo účtu: 232805801 / 0300

ID datové schránky: ccmgma2

Konzultace PO, ST a ČT:

8 - 15hod

Jinak dle předchozí domluvy


» Vedení spolku

 
 

IROP

Integrovaný regionální operační program

Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) je v souladu s programovým dokumentem IROPu.


Opatření MAS v tomto programovém rámci: MAS ve své strategické části navrhuje taková opatření, která pomáhají naplňovat tyto specifické cíle IROP:

 

• 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy (vazba na IROP: prioritní osa 4, investiční priorita 9d, SC 4.1)

• 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (vazba na IROP: prioritní osa 4, investiční priorita 9d, SC 4.1)

• 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (vazba na IROP: prioritní osa 4, investiční priorita 9d, SC 4.1)
• 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (vazba na IROP: prioritní osa 4, investiční priorita 9d, SC 4.1)
• 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (vazba na IROP: prioritní osa 4, investiční priorita 9d, SC 4.1)

 

Zaměřuje se tedy na oblasti bezpečnosti dopravy, modernizaci hasičské techniky, sociální služby a podnikání a vzdělávání.

 

 

NÁZEV OPATŘENÍ  ALOKACE V %          ALOKACE V mil. Kč       
OPATŘENÍ 1: DOPRAVA - NAŠE BEZPEČNOST 45 9,76
OPATŘENÍ 2: HASIČI - NAŠE POMOC 15 3,25
OPATŘENÍ 3: SOCIÁLNÍ SLUŽBY - NAŠE JISTOTA 10 2,17
OPATŘENÍ 4: SOCIÁLNÍ PODNIK - NAŠE PŘÍLEŽITOST    5 1,08
OPATŘENÍ 5: VZDĚLÁNÍ - NAŠE BUDOUCNOST 25 5,42

 

IROP AKTUÁLNĚ

» Aktuality

Uzavření kanceláře MAS

(16.03.2020)
» více zde
 

Zimní zpravodaj MAS

(16.12.2019)
» více zde
 

1. výzva OP ŽP

(29.11.2019)
» více zde
 
 
» archiv novinek
 
» Kalendář akcí

Kalendář akcí

březen 2020
 
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 9
 10
 15
 16
 17
 18
 19
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 29
 30
 31
 
» Partneři

Zlínský kraj

 

NS MAS ČR

 

 

image.png

 

PRONÁJEM STÁNKŮ

pronajem_stanky

 

 

 

 
 

 

 

        

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí