Místní akční skupina

 

 

mikroregion

 

zajímavosti

 

 

Zde naleznete naše fotografie a videa:

 

 

» Rychlý kontakt

Místní akční skupina
Valašsko-Horní Vsacko, z.s.

 

Sídlo: Hovězí 74, 756 01 Hovězí

E-mail: mas@masvhv.cz

Číslo účtu: 232805801 / 0300

ID datové schránky: ccmgma2

Konzultace PO, ST a ČT:

8 - 15hod

Jinak dle předchozí domluvy


» Vedení spolku

 
 

PRV

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)

 

Programový rámec Programu rozvoje venkova (dále jen PRV) je v souladu s Metodikou pro tvorbu Fichí. Podrobné podmínky poskytnutí dotace v rámci Fichí budou upraveny Pravidly pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (operace 19.2.1) a pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny (operace 19.3.1), resp. specifikovány v rámci výzvy. Programový rámec PRV se zaměřuje na podporu podnikání v zemědělství a lesnictví i v nezemědělských oblastech vč. cestovního ruchu. Podpora je zaměřena také na výrobu zemědělských produktů.


Přiřazení Fiche k článku Nařízení PRV - Každá Fiche je přiřazena pouze k jednomu článku Nařízení PRV. Jedná se o tyto články PRV:
•Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků
•Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
•Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
•Článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
•Článek 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER (pouze pro MAS)

 

 

Předpokladaná alokace pro program rozvoje venkova

 

OPATŘENÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA    ALOKACE V %    ALOKACE V mil. Kč   
Fiche 1: ZEMĚDĚLSTVÍ - NÁŠ CHLEBA 30 4,38
Fiche 2: PODNIKÁNÍ - NAŠE ŠANCE 30 4,38
Fiche 3: LESNICTVÍ - NAŠE BOHATSTVÍ 15 2,19
Fiche 4: ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY - NAŠE DOBROTY 15 2,19
Fiche 5: CESTOVNÍ RUCH - NÁŠ POTENCIÁL 10 1,46
CELKEM PRO OPATŘENÍ 19.2.1 14,6
     
Fiche 6: SPOLUPRÁCE – NAŠE PARTNERSTVÍ   0,67

 

PRV AKTUÁLNĚ

» Aktuality

Uzavření kanceláře MAS

(16.03.2020)
» více zde
 

Zimní zpravodaj MAS

(16.12.2019)
» více zde
 

1. výzva OP ŽP

(29.11.2019)
» více zde
 
 
» archiv novinek
 
» Kalendář akcí

Kalendář akcí

březen 2020
 
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 9
 10
 15
 16
 17
 18
 19
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 29
 30
 31
 
» Partneři

Zlínský kraj

 

NS MAS ČR

 

 

image.png

 

PRONÁJEM STÁNKŮ

pronajem_stanky

 

 

 

 
 

 

 

        

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí