Místní akční skupina

 

 

mikroregion

 

zajímavosti

 

 

Zde naleznete naše fotografie a videa:

 

 

» Rychlý kontakt

Místní akční skupina
Valašsko-Horní Vsacko, z.s.

 

Sídlo: Hovězí 74, 756 01 Hovězí

E-mail: mas@masvhv.cz

Číslo účtu: 232805801 / 0300

ID datové schránky: ccmgma2

Konzultace PO, ST a ČT:

8 - 15hod

Jinak dle předchozí domluvy


» Vedení spolku

 
 

STRATEGIE 2014 - 2020

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS VALAŠSKO - HORNÍ VSACKO

 

 

 

V souvislosti s programovacím obdobím 2014 - 2020 byla 10.1.2017 naší místní akční skupině schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území pro období 2014 – 2020 (SCLLD) s podtitulem Chodíme chodíme hore po dědině ... to Naše Valašsko pěkně zvelebíme. Jedná se o komplexní strategii zpracovanou na základě komunikace s aktéry v regionu, kterými jsou obce, podnikatelské subjekty, neziskové organizace nebo také jednotliví členové místní akční skupiny. Tato střednědobá strategie je ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území působnosti MAS, propojující subjekty, záměry a zdroje.

 

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS VALAŠSKO HORNÍ VSACKO PRO OBDOBÍ 2014 - 2020

 

DODATEK SCLLD č. 1

 

 

MAS Valašsko – Horní Vacko bude využívat nástroj komutnitně vedeného mísntího rozvoej (CLLD) u třech operačních programů a k tomu zpracovala opatření u 3 programových rámců: Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV), OP Životní prostředí.

 

 

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

 

Metoda pro zapojení partnerů na místní úrovni, včetně občanské společnosti a místních ekonomických subjektů při vytváření a provádění místních integrovaných strategií, které pomáhají v daném území a společenství vytvořit přechod k udržitelnější budoucnosti. Může být velmi účinným nástrojem k novým, efektivnějším a udržitelnějším, formám hospodářského i sociálního rozvoje a ochrany životního prostředí. Postupy by měly být v souladu se Strategií Evropa 2020.

 

 

- navazuje na bohaté zkušenosti z iniciativy LEADER,je závazný pro EAFRD a volitelný pro ERDF a ESF

 
- je zaměřen na konkrétní subregionální území, která mohou být svou povahou venkovská, periferní či přeshraniční

- je veden komunitami, především místními akčními skupinami složenými ze zástupců místních veřejných a soukromých socio-ekonomických zájmů

- provádí se prostřednictvím integrovaných a víceodvětvových strategií místního rozvoje (ISRÚ)

- zohledňuje místní potřeby a potenciál, obsahuje inovační prvky, klade důraz na všestrannou spolupráci

- implementace místní komunitou prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru – přístup zdola nahoru

 

» Aktuality

Webinář, 12. kolo příjmu žádostí PRV

(26.04.2021)
» více zde
 

GRANTY NA VÝSADBY STROMŮ

(12.03.2021)
» více zde
 

Leták Síť pomoci v ORP Vsetín

(17.02.2021)
» více zde
 
 
» archiv novinek
 
» Kalendář akcí

Kalendář akcí

květen 2021
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 
» Partneři

Zlínský kraj

 

NS MAS ČR

 

 

image.png

 

PRONÁJEM STÁNKŮ

pronajem_stanky

 

 

 

 
 

 

 

        

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí