Místní akční skupina

 

 

mikroregion

 

zajímavosti

 

 

Zde naleznete naše fotografie a videa:

 

 

» Rychlý kontakt

Místní akční skupina
Valašsko-Horní Vsacko, z.s.

 

Sídlo: Hovězí 74, 756 01 Hovězí

E-mail: mas@masvhv.cz

Číslo účtu: 232805801 / 0300

ID datové schránky: ccmgma2

Konzultace PO, ST a ČT:

8 - 15hod

Jinak dle předchozí domluvy


» Vedení spolku

 
 

Náš spolek

MAS Valašsko - Horní Vsacko (MASVHV) vznikla v roce 2007, kdy začala společná setkávání aktérů na svém území a tvorba strategických plánů. V roce 2008 byl zpracován Strategický plán Leader pro období 2008 - 2013 a zapojila se do programu Leader, který je jedním ze součástí Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a je zahrnut do dokumentu Program rozvoje venkova ČR na léta 2007 - 2013. V roce 2009 byl tento strategický plán vybrán na půdě Ministerstva zemědělství k podpoře a otevřely se tak dveře k čerpání finančních prostředků z fondů EU a naplnění poslání tohoto sdružení.

 

VIZE

 

Všestranný rozvoj regionu založený na partnerství soukromého a veřejného sektoru.

 

MAS Valašsko - Horní Vsacko bude oblastí nabízející plnohodnotný a trvale udržitelný život pro své obyvatele, vycházející ze specifických podmínek a tradic oblasti a současně oblastí nabízející návštěvníkům široké možnosti turistiky a rekreace založené na využití stávajících a nově vybudovaných kapacit, s vhodnými podmínkami pro rozvoj služeb a podnikání především drobných podnikatelů a malých a středních podniků.

 

 


 

 

V roce 2016 byla podána Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro prgramové období 2014 - 2020 s podtitulem Chodíme, chodíme hore po dědině...to naše Valašsko pěkně zvelebíme".

 

VIZE 2020 MAS VALAŠSKO – HORNÍ VSACKO

Valašsko – Horní Vsacko nabídne svým obyvatelům plnohodnotný život reflektující specifické podmínky, kulturní tradice a přírodní bohatství regionu, bude regionem s rozvinutým obchodem a službami, podporujícím místní produkci, zpracovávání místních surovin, jejich prodej v našich obcích a podnikání především drobných podnikatelů. Současně bude pro návštěvníky turisticky atraktivní destinací.

 

 

» Aktuality

Webinář, 12. kolo příjmu žádostí PRV

(26.04.2021)
» více zde
 

GRANTY NA VÝSADBY STROMŮ

(12.03.2021)
» více zde
 

Leták Síť pomoci v ORP Vsetín

(17.02.2021)
» více zde
 
 
» archiv novinek
 
» Kalendář akcí

Kalendář akcí

květen 2021
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 
» Partneři

Zlínský kraj

 

NS MAS ČR

 

 

image.png

 

PRONÁJEM STÁNKŮ

pronajem_stanky

 

 

 

 
 

 

 

        

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí