Místní akční skupina

 

 

mikroregion

 

zajímavosti

 

 

Zde naleznete naše fotografie a videa:

 

 

» Rychlý kontakt

Místní akční skupina
Valašsko-Horní Vsacko, z.s.

 

Sídlo: Hovězí 74, 756 01 Hovězí

E-mail: mas@masvhv.cz

Číslo účtu: 232805801 / 0300

ID datové schránky: ccmgma2

Konzultace PO, ST a ČT:

8 - 15hod

Jinak dle předchozí domluvy


» Vedení spolku

 
 

Aktuality

1. výzva OP ŽP  | 29.11.2019
 

1. VÝZVA OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

příjmu žádostí o dotaci Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko v rámci realizace SCLLD, Prioritní osa 4 Ochrana péče o krajinu a přírodu, Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu 

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 29. 11. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu v MS2014+: 29. 11. 2019, od 15:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 11. 2019, od 15:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 1. 2020, v 17:00

 

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 3 178 500,- Kč.

 

Výčet podporovaných aktivit

 

·  eradikace, popř. regulace invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu (kontroly úspěšnosti na ošetřených plochách) a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů,

·  obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba autochtonních druhů dřevin) – pouze v odůvodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovu uchycení invazních druhů,

·  jako součást realizace opatření také osvěta, informování veřejnosti a dotčených subjektů.

 

VEŠKERÉ INFORMACE K 1. VÝZVĚ OP ŽP 

» Aktuality

6. Výzva IROP: Vzdělávání - naše budoucnost

(25.05.2020)
» více zde
 

3. Výzva IROP: Sociální služby - naše jistota

(25.05.2020)
» více zde
 

Možnosti podpory: opatření pro firmy v souvislosti s COVID 19

(06.05.2020)
» více zde
 
 
» archiv novinek
 
» Kalendář akcí

Kalendář akcí

červen 2020
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 
» Partneři

Zlínský kraj

 

NS MAS ČR

 

 

image.png

 

PRONÁJEM STÁNKŮ

pronajem_stanky

 

 

 

 
 

 

 

        

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí