Místní akční skupina

 

 

mikroregion

 

zajímavosti

 

 

Zde naleznete naše fotografie a videa:

 

 

» Rychlý kontakt

Místní akční skupina
Valašsko-Horní Vsacko, z.s.

 

Sídlo: Hovězí 74, 756 01 Hovězí

E-mail: mas@masvhv.cz

Číslo účtu: 232805801 / 0300

ID datové schránky: ccmgma2

Konzultace PO, ST a ČT:

8 - 15hod

Jinak dle předchozí domluvy


» Vedení spolku

 
 

Aktuality

3. výzva PRV - seznam vybraných a nevybraných žádostí  | 22.06.2018
 

 

3. VÝZVA PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

příjmu žádostí o dotaci Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko v rámci realizace SCLLD operace 19.2.1 probíhala ve dnech 5. 3. 2018 - 9. 4. 2018. Příjem žádostí probíhal od 19. 3. 2018 do 9. 4. 2018. K tomuto dni bylo přijato naší Místní akční skupinou celkem 42 projektů do těchto fichí (opatření):

 

Fiche 1: Zemědělství - náš chleba - 20 žádostí

Fiche 2: Podnikání - naše šance - 15 žádostí

Fiche 3: Lesnictví - naše bohatství - 3 žádosti

Fiche 4: Zemědělské produkty - naše dobroty - 0 žádostí

Fiche 5: Cestovní ruch - náš potenciál - 4 žádosti

 

V rámci administrativní kontroly a na základě kontroly přijatelnosti odstoupil od Žádosti o dotaci 1 z žadatelů. Ve dnech 29.5.2018 a 8.6.2018 proběhlo věcné hodnocení Žádostí Výběrovou komisí MAS (veřejná obhajoba projektů). Na základě tohoto hodnocení bylo stanoveno pořadí projektů za každou Fichi zvlášť. Dne 21.6.2018 pak proběhl výběr Žádostí o dotaci dle bodového hodnocení a aktuálních finančních prostředků alokovaných pro tuto výzvu. Výběr Žádostí provedla Valná hromada MAS VHV. Následně byl stanoven seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci. 

Vybrané projekty budou registrovány žadateli prostřednictvím Portálu farmáře na RO SZIF v Olomouci nejpozději do 29.6.2018. 
Průběh výzvy a postupy s ní spojené proběhly v souladu s Pravidly Programu rozvoje venkova, pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a v souladu s nastavenými postupy MAS. 

 

SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014 - 2020

» Aktuality

Zimní zpravodaj MAS

(16.12.2019)
» více zde
 

1. výzva OP ŽP

(29.11.2019)
» více zde
 

Kotlíkové dotace

(13.09.2019)
» více zde
 
 
» archiv novinek
 
» Kalendář akcí

Kalendář akcí

únor 2020
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 10
 11
 12
 13
 17
 18
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 
» Partneři

Zlínský kraj

 

NS MAS ČR

 

 

image.png

 

PRONÁJEM STÁNKŮ

pronajem_stanky

 

 

 

 
 

 

 

        

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí