Místní akční skupina

 

 

mikroregion

 

zajímavosti

 

 

Zde naleznete naše fotografie a videa:

 

 

» Rychlý kontakt

Místní akční skupina
Valašsko-Horní Vsacko, z.s.

 

Sídlo: Hovězí 74, 756 01 Hovězí

E-mail: mas@masvhv.cz

Číslo účtu: 232805801 / 0300

ID datové schránky: ccmgma2

Konzultace PO, ST a ČT:

8 - 15hod

Jinak dle předchozí domluvy


» Vedení spolku

 
 

Aktuality

PRV 2. kolo příjmu žádostí  | 25.02.2016

PŘÍJEM 3. - 16. KVĚTNA!

 

2. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

10.2.2016

Ve 2. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků za téměř 2,3 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 2. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 6.4.2 Podpora agroturistiky, 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi, 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích, 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin, 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven a 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě.

 

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 3. května 2016 8:00 hodin do 16. května 2016 13:00 hodin.

 

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

Operace

Alokace (Kč)

1.1.1 Vzdělávací akce

57 750 000

1.2.1 Informační akce

38 500 000

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

337 500 000

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

693 900 000

6.4.2 Podpora agroturistiky

353 100 000

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

20 000 000

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

43 700 000

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

126 000 000

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

31 500 000

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

84 000 000

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

56 000 000

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

220 000 000

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

31 900 000

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

205 100 000

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet.

 

Dne 9. 2. 2016 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka Pravidla pro žadatele u uvedených operací. Současně byly schváleny Obecné podmínky Pravidel pro žadatele.

 

Kromě operací 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin a 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin navazují všechny operace na opatření implementovaná v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2007–2013. V příloze tiskové zprávy je uveden přehled hlavních změn, které nastávají oproti programovému období 2007–2013.

 

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020 pro 2. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova ČR na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

» Aktuality

Zimní zpravodaj MAS

(16.12.2019)
» více zde
 

1. výzva OP ŽP

(29.11.2019)
» více zde
 

Kotlíkové dotace

(13.09.2019)
» více zde
 
 
» archiv novinek
 
» Kalendář akcí

Kalendář akcí

únor 2020
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 10
 11
 12
 13
 17
 18
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 
» Partneři

Zlínský kraj

 

NS MAS ČR

 

 

image.png

 

PRONÁJEM STÁNKŮ

pronajem_stanky

 

 

 

 
 

 

 

        

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí