Místní akční skupina

 

 

mikroregion

 

zajímavosti

 

 

Zde naleznete naše fotografie a videa:

 

 

» Rychlý kontakt

Místní akční skupina
Valašsko-Horní Vsacko, z.s.

 

Sídlo: Hovězí 74, 756 01 Hovězí

E-mail: mas@masvhv.cz

Číslo účtu: 232805801 / 0300

ID datové schránky: ccmgma2

Konzultace PO, ST a ČT:

8 - 15hod

Jinak dle předchozí domluvy


» Vedení spolku

 
 

DOKUMENTACE PRO ŽADATELE - 8. VÝZVA

VÝZVA Č. 8 K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O DOTACI - 19. KOLO

INSTRUKTÁŽNÍ LIST K ŽÁDOSTI O DOTACI

PRAVIDLA PRO ŽADATELE / PŘÍJEMCE

METODIKA PRO TVORBU FICHÍ A SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO OPATŘENÍ IV.1.2

 

Příručka pro žadatele

Předběžný harmonogram 8. výzvy

 

FICHE 1: ZEMĚDĚLSTVÍ - NÁŠ CHLEBA

PODOPATŘENÍ III.1.1.1. - Modernizace zemědělských podniků 

Souhlasné stanovisko MŽP dle vzoru (v případě výstavby/rekonstrukce oplocení pastevních areálů a chovu vodní drůbeže)

 

 

FICHE 2: PODNIKÁNÍ - NAŠE ŠANCE

PODOPATŘENÍ III.1.2. - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků

Podporované činnosti dle Klasifikace ekonomických činností CZ NACE

Kombinovaná nomenklatura - osmimístný kód vstupní surovin a výstupních produktů

 

 

FICHE 4: CESTOVNÍ RUCH - NÁŠ POTENCIÁL

PODOPATŘENÍ III.3.2 Ubytování, sport 

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých a středních podniků

 

 

FICHE 5: KULTURNÍ DĚDICTVÍ - NAŠE CHLOUBA

PODOPATŘENÍ III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 

 

 

FICHE 7: ŽIVOT V OBCÍCH - NAŠE POHODA

PODOPATŘENÍ III.2.1.2 Občanské vybavení a služby 

 

 

POVINNÁ PŘÍLOHA: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PŘEDFINANCOVÁNÍ PROJEKTU

 

Vnitřní předpis č. 01/2012 - postup při hodnocení a výběru projektů

 

K prohlížení PDF souborů musíte mít na Vašem PC nainstalovaný aktuální PDF prohlížeč. Stáhnout a nainstalovat si jej můžeže z této adresy: ADOBE READER

 

POKUD VÁM DOKUMENT NELZE OTEVŘÍT TAK JEJ NEJPRVE
ULOŽTE DO POČÍTAČE A PO TÉ OTEVŘETE!  

 

» Aktuality

Uzavření kanceláře MAS

(16.03.2020)
» více zde
 

Zimní zpravodaj MAS

(16.12.2019)
» více zde
 

1. výzva OP ŽP

(29.11.2019)
» více zde
 
 
» archiv novinek
 
» Kalendář akcí

Kalendář akcí

březen 2020
 
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 9
 10
 15
 16
 17
 18
 19
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 29
 30
 31
 
» Partneři

Zlínský kraj

 

NS MAS ČR

 

 

image.png

 

PRONÁJEM STÁNKŮ

pronajem_stanky

 

 

 

 
 

 

 

        

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí