Místní akční skupina

 

 

mikroregion

 

zajímavosti

 

 

Zde naleznete naše fotografie a videa:

 

 

» Rychlý kontakt

Místní akční skupina
Valašsko-Horní Vsacko, z.s.

 

Sídlo: Hovězí 74, 756 01 Hovězí

E-mail: mas@masvhv.cz

Číslo účtu: 232805801 / 0300

ID datové schránky: ccmgma2

Konzultace PO, ST a ČT:

8 - 15hod

Jinak dle předchozí domluvy


» Vedení spolku

 
 

Dotace LEADER

Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko (dále jen MAS) získá na období 2009-2013 několik desítek miliónu korun z Programu rozvoje venkova, osa IV. - Leader. V následujících letech tak bude naše sdružení rozdělovat podle jasně daných pravidel úspěšným žadatelům finance na podporu jejich předložených projektů.V obecné rovině platí následující postup. Minimálně 1x do roka budeme vyhlašovat tzv VÝZVY k podání žádostí na získání finančních prostředků na zrealizování vybraných témat daných naším Strategickým plánem LEADER 2008-2013. V době výzvy budeme přijímat žádosti - což ve skutečnosti znamená, že žadatel předloží oficiální žádost, dále osnovu projektu ( v písemné i elektronické podobě) včetně nezbytných příloh předepsaných ve vyhlašovaných FICHÍCH. Upozorňujeme, že bez povinných příloh nebudeme moci projekt přijmout.Po ukončení výzvy následuje administrativní kontrola, kterou provádí naše kancelář MAS. Při zjištění nedostatků bude žadatel vyzván k doplnění údajů do sjednaného data. Pokud požadované materiály nedodá včas, jeho projekt bude vyřazen.Projekty, které projdou naší administrativní kontrolou, budou následně předány Výběrové komisi MAS k obodování. Hodnocení projektů probíhá podle předem stanovených preferenčních kriterií stanovených MAS.Výběrová komise pak předloží Programovému výboru MAS projekty navržené k přijetí dotace. Programový výbor MAS návrh posoudí a pokud nebude mít žádnou pochybnost, doporučí vybrané projekty k financování .Tyto doporučené projekty předkládá MAS ke schválení a k zaregistrování na RO SZIF Olomouc. Po jejich další kontrole a schválení budou úspěšní žadatelé konečně vyzváni k podpisu Dohody o poskytnutí dotace (tj. smlouvy mezi žadatelem a RO SZIFem, který je poskytovatelem dotace).Naše MAS bude i nadále těmto žadatelům ku pomoci, ať už radou, či metodickým vedením a bude provádět rovněž kontrolu realizace projektů.

» Aktuality

Webinář, 12. kolo příjmu žádostí PRV

(26.04.2021)
» více zde
 

GRANTY NA VÝSADBY STROMŮ

(12.03.2021)
» více zde
 

Leták Síť pomoci v ORP Vsetín

(17.02.2021)
» více zde
 
 
» archiv novinek
 
» Kalendář akcí

Kalendář akcí

květen 2021
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 
» Partneři

Zlínský kraj

 

NS MAS ČR

 

 

image.png

 

PRONÁJEM STÁNKŮ

pronajem_stanky

 

 

 

 
 

 

 

        

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí